امروز؛ شنبه 8 آذر 1399  - هر کس در حال طلب دانش مرگش فرا رسد ، میان او و پیامبران تنها یک درجه تفاوت باشد./مجمع البیان : ۹ / ۳۸۰ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
  • داوران

داوران

اسامی داوران مقالات (بر اساس حروف الفبا)

ردیف

نام داور

سمت / سازمان

۱

محمد آشوری

استاد دانشگاه تهران

۲

بهشید ارفع نیا

دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

۳

ربیعا اسکینی

استاد دانشگاه مفید

۴

علی اسلامی پناه

استادیار دانشگاه تهران

۵

محمدمهدی الشریف

دانشیار دانشگاه اصفهان

۶

نجاد علی الماسی

استاد دانشگاه تهران

۷

مسعود امانی

وکیل دادگستری

۸

محمد رضا امیر محمدی

استادیار دانشگاه شهید باهنر

۹

حسن بادینی دانشیار دانشگاه تهران

۱۰

علیرضا باریکلو

استاد دانشگاه تهران

۱۱

تهورث بشیریه

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

۱۲

حمید بهرامی احمدی استاد دانشگاه ولی عصر

۱۳

عبدالعلی توجهی

دانشیار دانشگاه شاهد

۱۴

محمد باقر پارساپور

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

۱۵

محمدرضا پاسبان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

۱۶

رسول جعفریان

استاد دانشگاه تهران

۱۷

حسن جعفری تبار

دانشیار دانشگاه تهران

۱۸

علی عباس حیاتی

استادیار دانشگاه رازی

۱۹

سید مهدی دادمرزی

استادیار دانشگاه قم

۲۰

هما داوودی

استادیار دانشگاه آزاد واحد کرج

۲۱

محمد درویش زاده

رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

۲۲

محمد راسخ

استاد دانشگاه شهید بهشتی

۲۳

مهدی رشوند

استادیار دانشگاه علوم قضائی

۲۴

ستار زرکلام

استادیار دانشگاه شاهد

۲۵

محمد حسین ساکت

قاضی پیشین دیوانعالی کشور

۲۶

زهرا شاکری

استادیار دانشگاه تهران

۲۷

محمد جواد شریعت باقری

استادیار دانشگاه علوم قضائی

۲۸

هادی شعبانی کندسری

مدرس دانشگاه علامه طباطبائی

۲۹

امیر صادقی نشاط

دانشیار دانشگاه تهران

۳۰

محسن صفری

دانشیار دانشگاه تهران

۳۱

محمدرضا ضیایی بیگدلی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

۳۲

جواد طهماسبی

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

۳۳

محمد عابدی

دانشیار دانشگاه یزد

۳۴

ابراهیم عبدی پور فرد

استاد دانشگاه قم

۳۵

محمود عرفانی

استاد دانشگاه تهران

۳۶

محمد عیسایی تفرشی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

۳۷

غلام نبی فیضی چکاپ

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

۳۸

عباس قاسمی حامد

استاد دانشگاه شهید بهشتی

۳۹

جواد کاشانی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

۴۰

کوروش کاویانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

۴۱

عباس کریمی

استاد دانشگاه تهران

۴۲

حسن محسنی

دانشیار دانشگاه تهران

۴۳

سید مصطفی محقق داماد

استاد دانشگاه تهران

۴۴

علیرضا مسعودی

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

۴۵

نسرین مصفا

استاد دانشگاه تهران

۴۶

فهیمه ملک‌زاده

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

۴۷

علی مهاجری

استادیار دانشگاه آزاد واحد دامغان

۴۸

حسین مهرپور

استاد دانشگاه تهران

۴۹

غلامرضا مولابیگی

قاضی دیوان عدالت اداری

۵۰

حسین میرمحمد صادقی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

۵۱

سید حسن میرحسینی

قاضی پیشین دیوانعالی

۵۲

رحیم نوبهار

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

۵۳

مهدی هداوند

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام