امروز؛ شنبه 18 مرداد 1399  - حضرت محمد(ص): دانـش را ، پـیش از درگـذشت دانشمندان ، بنویسید ؛ زیرا با مرگ دانشمندان ، دانش (آنان) نیز مى‏رود./کنز العمّال : ۲۸۷۳۳
جهت مشاهده گزارش تصویری همایش دکتر لنگرودی کلیک کنید.

شیوه نامه تهیه مقالات

به نام خدا
راهنمای تدوین مقالات فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی

شرایط ارسال مقاله:

•    مقالات به زبان فارسی بوده و قبلا در نشریه دیگری پذیرش یا چاپ نشده باشد.
•    مقالات باید علمی، پژوهشی، مستند و دارای نوآوری و دستاورد علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
•    نویسنده یا نویسندگان پس از ارسال مقاله به نشریه و تا تعیین تکلیف نهایی آن در نشریه، اجازه ارسال آن را برای نشریه دیگر ندارند.
•    مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، نویسنده مسئول مشخص و ترتیب همکاری نویسندگان تعیین شود.
•    مقالات برای یک شماره آماده شود و دنباله‌دار نباشند.
•    مقالات ارسالی از ۲۵ صفحه حروف‌چینی شده (هر صفحه ۲۵۰ کلمه) بیشتر نباشد.
•    کلیه مسئولیتهای ناشی از  صحت علمی مقالات بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
•    فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی برای ویرایش مقالات آزاد است.
•    طبق مصوبه هیأت تحریریه لازم است نویسندگان مبلغ ۵۰٫۰۰۰ تومان بابت ارسال هر مقاله  و مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ تومان پس از پذیرش هر مقاله در وجه حساب شماره ۰۲۲۶۸۱۱۴۷۰۰۸ بانک ملی شعبه فخر رازی به نام مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه واریز فرمایند و اسکن فیش واریزی را برای دفتر فصلنامه ایمیل نمایند.

 

نحوه تنظیم مقاله:
•    مقاله علمی ـ پژوهشی شامل عنوان، چکیده مقاله، واژگان کلیدی، مقدمه، روش انجام کار، تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری و منابع است.
•    اطلاعات کامل نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی، تعیین نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان در مرحله ثبت اطلاعات در سامانه صورت می‌گیرد و فایل‌های ارسالی مقالات باید بدون نام و اطلاعات نویسندگان در سامانه بارگذاری شود.
•    چکیده مقاله شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت و چگونگی پژوهش، نکته‌های مهم نتیجه و بحث است. تعداد کلمات چکیده بین ۲۰۰-۲۵۰ کلمه باشد و واژگان کلیدی حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه باشد.
•    مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش است. محقق باید زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله و وجوه تمایزش را به اجمال بیان و در پایان انگیزه تحقیق را بیان کند.
•    روش کار بیانگر چگونگی و فرایند انجام پژوهش است. تحلیل‌ها، روش‌های مورد استفاده و شیوه استخراج نتایج به شیوه‌ای مناسب یادآوری شود.
•    در تیترها  از شماره‌گذاری استفاده شود و تمایز بین تیتر اصلی و فرعی با فونت و شماره مشخص شود.
•    در ترکیبات، فعل‌ها یا کلمات چندجرئی فاصله بین حروف با نیم‌فاصله باشد.
•    در متن مقالات تنها معادل انگلیسی اصطلاحات در پاورقی درج شود و نکات توضیحی دیگر در پی‌نوشت انتهای مقاله آورده شود.
•    رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است
•    ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: شماره صفحه یا شماره جلد/صفحه) نوشته شود.
•    اگر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از (همان یا همان: شماره جلد/صفحه) و اگر به مأخذ دیگری از همان نویسنده باشد (همو، سال انتشار: صفحه) استفاده شود.
•    منابع لاتین، به صورت لاتین و از سمت چپ در بین پرانتز (صفحه/جلد: سال انتشار، نام خانوادگی) نوشته شود.
•    نقل قولهای مستقیم با فونت متفاوت از متن اصلی راست درج شود.
•    شکل لاتینی نامهای خاص، واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی در پاورقی درج شود.
•    یادداشتهای توضیحی (توضیحاتی که به نظر نویسنده ضروری به نظر می‌رسد) در پاورقی درج شود.
•    ارجاع در یادداشتها به همان ترتیب متن و مشخصات تفصیلی مأخذ در فهرست پایان مقاله بیاید.
•    اگر مقاله ترجمه است، متن اصلی، معرفی نویسنده و معرفی کتاب یا مجله مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد.
•    منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:
کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، نام کتاب، نام مترجم، محقق یا مصحح، نوبت چاپ، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار
مقاله: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، عنوان مقاله داخل گیومه، نام نشریه، دوره/ سال، شماره جلد، تاریخ انتشار.
پایگاههای اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان موضوع داخل گیومه، نام و آدرس پایگاه اینترنتی.
•    ارسال و دریافت مقالات صرفاً از طریق سامانه مدیریت فصلنامه به نشانی http://lawmagazine.ir. انجام می‌شود.
•    ارتباط با سردبیر از طریق پست الکترونیکی info@lawmagazine.ir امکان پذیر است.