امروز؛ پنجشنبه 6 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): جویاى دانش ، جویاى رحمت است . جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشش با پیامبران داده مى‏شود./کنز العمّال : ۲۸۷۲۹ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

مسئولیت رؤسای قوا در قبال بی‌سازمانی اجتماعی

جامعه‌شناسان اصطلاح Social disorqanization را به عنوان پدیده «بی‌سازمانی اجتماعی» مورد مطالعه قرار داده‌اند.این اصطلاح به معنای «تنزل نسبی نظارت» به کار می‌رود.

منظور از بی‌سازمانی اجتماعی عبارت است از «کاهشِ نفوذِ قواعدِ موجودِ رفتار اجتماعی بر روی یکایک اعضای گروه». در شرایط بی سازمانی اجتماعی الگوهای روابط اجتماعی که اساس جامعه را شکل می‌دهند تضعیف شده و از هم گسیخته می‌شود. هر مقدار این تضعیف و از هم گسیختگی الگوهای روابط اجتماعی، جدی‌تر باشد؛ خطر «بی‌سازمانی اجتماعی» افزایش یافته است.

بی‌سازمانی کامل می‌تواند نظام اجتماع را نابود کند. اگر چه ممکن است لزوماً موجب نابودی سازه‌های نظام نشود، اما روابط اجتماعی را از تعریف‌شدگی و پیش‌بینی پذیری خارج ساخته و آنها را در شرایط شناور و پیش‌بینی ناپذیر قرار می‌دهد.

رؤسای قوا بیشترین مسئولیت را در جلوگیری از «خطر بی‌سازمانی اجتماعی» بر عهده دارند. رعایت حدود و ضوابط و قواعد تعریف شده در قانون اساسی و قوانین مدون از بدیهی‌ترین الزاماتی است که مدیران اجتماعی در راستای وظایف اجتماعی‌شان باید به آن پایبند باشند.

رفتاری که در روزهای اخیر در سطوح عالی مسئولان قوای مجریه و قضاییه ملاحظه می‌شود، حاکی از آن است که مسئولان مزبور «وظیفه اجتماعی» خود را نادیده گرفته و به گونه‌ای با یکدیگر تعامل می‌کنند و سخن می‌گویند که «الزامات نقش» خود را فراموش کردند.

تأثیر این گونه تعاملات در تحریک «بی‌سازمانی اجتماعی» امری غیرقابل کتمان است.

انتظار از مسئولان عالی نظام آن است که به بی‌سازمانی اجتماعی و خطرات ناشی از آن توجه کنند و الزامات نقش خود را جدی بگیرند. بعون الله تعالی

 

محمد درویش زاده

سرمقاله روزنامه دنیای حقوق


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام