امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - حضرت محمد(ص):  هر کس بر خوارى ساعتى دانش آموختن صبر نکند، براى همیشه در خوارى نادانى بماند./عوالی اللآلی : ۱ / ۲۸۵ / ۱۳۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

پیش شماره اول

 

جهت دریافت پیش شماره اول فصلنامه مطالعات حقوقی کلیک نمایید.

p1

سر مقاله

بسمه تعالی
نشریه تخصصی «علوم حقوقی » وابسته به مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه است. این مرکز پژوهشی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مطابق اساسنامه ای که به تصویب شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم رسیده است. عهده دار وظایف گسترده ای می باشد. بخشی از این وظایف، که انتشار فصل نامه تخصصی و تبدیل آن به فصل نامه علمی پژوهشی را ایجاب کرده است، به شرح بندهای زیر است:
۱- انتشار کتاب و مجله علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانهای متناسب با اهداف مرکز.
۲- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه حقوق و دانشهای پیرامونی.
۳- اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف مرکز.
۴- همکاری پژوهشی با سازمانها، وزار تخانه ها، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه حقوق و دانشهای پیرامونی با رعایت قوانین و مقررت مربوطه.
۵- ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالبهای مختلف.
۶- …


مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه مهمترین برنامه بلند مدت خود را «دانشنامه نگاری در شاخه های مختلف حقوق » اعلام کرده است. در این راستا این مرکز پژوهشی بر آن است تا برای تمامی رشته های حقوقی که حداقل دارای ۲۵۰ اصطلاح تخصصی داشته باشند، دانشنامه ای با متدولوژی علمی تدوین کند.
بر این اساس، تاکنون حدود ۷۰ رشته در شاخه های مختلف حقوقی!! شناسایی شده است که واجد استاندارد لازم بوده، یعنی بیش از ۲۵۰ اصطلاح تخصصی را در خود جای داده است. لذا «مدخل گزینی » اولیه برای هفتاد رشته مزبور در شاخه های مختلف حقوقی انجام شده است و فرایند «تشکیل پرونده علمی » و تصویب و نهایی سازی مدخلهای اصلی و فرعی و «طبقه بندی مدخلها » در دستور کار قرار دارد. برخی از این رشته های دانشنامه ای حقوق عبارتند از:
دانشنامه حقوق داوری، دانشنامه حقوق ثبت احوال، دانشنامه حقوق ادله اثبات کیفری، دانشنامه حقوق ادله اثبات مدنی، دانشنامه حقوق معاهده های بین المللی، دانشنامه حقوق محیط زیست، دانشنامه حقوق شهری و شهرداری، دانشنامه حقوق شرکتها، دانشنامه حقوق اقتصادی، دانشنامه حقوق اجرای احکام کیفری، دانشنامه حقوق دریایی، دانشنامه حقوق نظامی، دانشنامه حقوق حمل و نقل، دانشنامه حقوق گمرکی، دانشنامه حقوق کشاورزی، دانشنامه حقوق آب، دانشنامه حقوق اراضی، دانشنامه حقوق تجارت، دانشنامه حقوق اسناد تجاری، دانشنامه حقوق تغذیه، دانشنامه حقوق ثبت اسناد و املاک و دانشنامه حقوق خانواده و…

طبیعتاً هدفگذاری گسترده و نگاه بلند مدتی که هیأت امنای مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه در صدد تحقق آن هستند، ایجاب میکند که انتشار فصلنامه های تخصصی متناسب با هر یک از شاخه های نوپیدا و نوپدید علوم حقوقی، در دستور کار قرار گیرد.
در این راستا انتشار فصلنامه ای تخصصی به عنوان علوم حقوقی در دستور کار قرار گرفت و مجوز آن از «هیأت نظارت بر مطبوعات ۲» کسب شد. تا پس از انتشار به  مدت دو سال، امکان کسب درجه علمی-پژوهشی نیز برای آن فراهم شود. اکنون که اولین پیش شماره این فصلنامه تخصصی به منظور «آماده سازی فرایندهای انجام کار » و استقرار چرخه و خط تولید محتوا، تهیه میشود، برخی از سؤالاتی که در سرمقاله های آینده به بحث و بررسی پیرامون آن خواهیم پرداخت به شرح زیر ارائه میشود.
۱- منظور از علوم حقوقی کدام علوم هستند؟
۲- چرا و چگونه «علم حقوق » به «علوم حقوقی » تغییر و تکثیر شده است؟
۳- با توجه به فرایند «تخصصی شدن علوم » چرا به جای تمرکز بر «یک شاخه تخصصی حقوق » موضوع و دامنه موضوعات نشریه «تمامی علوم حقوقی » اعلام شده است؟
۴- نگرش کلنگری به دانش حقوق چه جایگاهی در تعیین علوم حقوقی به عنوان دامنه موضوعی نشریه داشته است؟
۵- این نشریه تخصصی، که در آینده مجوز علمی پژوهشی خود را کسب خواهد کرد، چگونه میتواند در عین وفاداری به «تخصصی شدن هرچه بیشتر محتوا » به «عمومیت دامنه موضوعی نشریه » و متناسب با نام نشریه نیز وفادار بماند؟ به عبارت دیگر، وحدت در عین کثرت چگونه محقق خواهد شد؟ تا هم به تخصصی شدن محتوای نشریه وفادار بمانیم، هم به عنوان عام علوم حقوقی نشریه توجه شده باشد؟ و در نهایت توجه دانشیان عزیز حقوقی را به شرایط پذیرش مقالات جلب کرده و از آنها برای مشارکت در فصلنامه تخصصی مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه دعوت به عمل میآید.
امید آنکه خدای مهربان تلاش و تکاپوی ما را در سامانیابی بهتر حقوق ایران بپذیرد و آن را مایه بالندگی و توسعه و غنای بیش از پیش فرهنگ علمی این مرز و بوم قرار دهد.

بعون الله تعالی

محمد درویش زاده
مدیر مسئول

 


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام