امروز؛ پنجشنبه 6 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): جویاى دانش ، جویاى رحمت است . جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشش با پیامبران داده مى‏شود./ مجمع البیان : ۹ / ۳۸۰ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

  • نویسندگان: احمد باقری؛ محسن مهدیان
  • صفحه ۱۵۶-۱۷۳

چکیده:

استاد جعفری لنگرودی یکی از چهره­های عرصه­ی فقه و حقوق اسلامی است. از ویژگی‌های علمی وی، علاوه بر تسلط به مبانی و آموزه‌های فقهی، قوت استدلال و توانایی استنباط و قدرت تجزیه و تحلیل در مسائل حوزه­ فقه و حقوق است. استنادات متعدد به کتاب شعائرالاسلام ملامحمد اشرفی که در زمان تألیف آثار مورد بررسی از استاد جعفری لنگرودی صرفا تعداد معدود و انگشت‌شماری از آن به صورت چاپ سنگی و به صورت محدود در دسترس بوده است، از یک سو بیانگر تتبع عالمانه و خردمندانه و ذهن کنجکاوِ وی است و از دیگر سو، حاکی از ارزش این کتاب و جایگاه آن در میان آثار گران­سنگ فقهی و حقوقی است. به ویژه آنکه به نظر می­رسد وی در برخی از نظریه­های حقوقی خود متاثر از این اندیشمند معاصر بوده است. از این رو واکاوی مراجعات استاد جعفری لنگرودی به این اثر فقهی، هم می­تواند کتاب شعائرالاسلام و اهمیت آن را به عنوان یک مرجع متقن و موثق به حوزه­های فقه و حقوق بیشتر بشناساند و هم به شناخت بیشتر مبانی فکری این حقوق‌دان منجر خواهد شد. به علاوه آن­که از مقایسه­ی آرای استاد جعفری لنگرودی و مؤلف شعائرالاسلام، می­توان اشتراک نظر آنان را در غالب موضوعات در عین استقلال رای در موارد محل اختلاف نتیجه گرفت.

کلیدواژه: استاد جعفری لنگرودی، شعائرالاسلام، ملامحمد اشرفی، فقه، حقوق.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Professor Jafari Langarudi and Shaer Al-Islam (Islamic Rituals)

Ahmad Bagheri

Mohsen Mahdian

Abstract

Professor Jafari Langarudi is one famous scholar in Islamic Jurisprudence and Law. He has numerous academic characteristics including familiarity with jurisprudential foundations and teachings, power of reasoning, interpreting, and analyzing jurisprudential and legal issues. According to numerous referrals to the book “Shaher Al-Islam” (Islamic Rituals) by Molla Mohammad Ashrafi that was not simply available (only in form of lithography) at the time of wiring books by Jafari Langarudi, he had an academic mind and a great curiosity. Moreover, his book is highly precious as a masterpiece among other jurisprudential and legal books. In particular, it seems that he has been inspired by contemporary scholars in some of his legal theories. Hence, referrals by Jafari Langarudi to the studied jurisprudential book (called Islamic Rituals) not only implies the importance of this book as a valid reference for law and jurisprudence but also contributes to more identification of intellectual foundations of this lawyer. Furthermore, a comparative study on opinions of Jafari Langarudi and Author of Share Al-Islam indicates their shared ideas in the field of some subjects such as independent vote in disputes.

Keywords: Professor Jafari Langarudi, Shaer Al-Islam, Molla Mohammad Ashrafi, Jurisprudence, Law


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام