امروز؛ یکشنبه 16 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند./ کنز العمّال : ۲۸۷۴۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)

  • نویسندگان: سید نصرالله ابراهیمی ؛ مجتبی عینی
  • صفحه ۴۸-۱۱

چکیده

اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بین‌المللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت می‌کند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیت‌هایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار می‌گیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونه‌ای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایه‌گذاری‌های نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعه میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولت‌های میزبان/ شرکت‌های ملی نفت (NOCs) و شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.

کلیدواژه: امورحاکمیتی و تصدی، تیپ و الگوسازی، ثبات، انعطاف قراردادی، توازن قراردادی، تحلیل اقتصادی، اصل آزادی قراردادی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The Freedom of Contract Principle and Its Limitations in Upstream Oil Contracts Based on TEFCEL Model

Seyed Nasrallah Ebrahimi

Mojtaba Eyni

Abstract

The freedom of contract principle is one of the fundamental principles of international contracts, particularly in the oil and gas industry. Although upstream oil contracts follow the freedom of contract, the said principles include some limitations, because of the special nature of the contracts, which should be analysed. In this article analyses the above-mentioned issues by employing an academic and practical approach. Based on the strategy, the provisions of contracts shall be designed, concluded, and enforced in such a way that could facilitate oil investments. Besides, they should be able to pave the way for the development of oil and gas fields based on contractual balance and the principle of win-win with respect to the contractual interests between host states, national oil companies (NOCs), and international oil companies (IOCs).

Keywords: jure imperii and juri gestionis, type and modelling, stability, contractual flexibility, contractual balance, economic analysis


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام