امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند./ کنز العمّال : ۲۸۷۴۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات

  • نویسنده: حسن محسنی
  • صفحه ۳۱۴-۳۲۸

چکیده:

مقالۀ «علم آزاد در گردش ادله اثبات» استاد جعفری لنگرودی مربوط است به موضوع نفی فرم و تشریفات­گرایی در ادلۀ اثبات و تبیین ماهیت این ادله که وی آن را علم عادی یا اطمینان می­داند. وی علم در گردش ادله را نور می­داند که گمگشتگان در بیابان مجهولات تاریک به سوی آن می­روند و همچون کعبه به گرداگرد آن می‌چرخند. بینه، شهادت و امارات و اسناد همگی به دنبال بیان این واقعیت هستند که آنچه برای قاضی ملاک تصمیم در خصوص مورد است، علم یا اطمینان قاضی از این ادله است. این مقاله نسبت به دیگر آثار او کمتر دیده شده در حالی که بیشترین تاثیر را در تحولات قوانین و تغییرات آن­ها داشته است.

کلیدواژه: علم، اطمینان، علم آزاد، علم بسته، فرم.


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The thoughts of Professor Jafari Langarudi on the knowledge about the proof reasons 

Hassan Mohseni

Abstract

The article “open knowledge in the circulation of proof evidence” codified by Jafari Langarudi is relevant to the issue of denial of formalities in proof evidence and determination of the nature of the evidence, reminded as knowledge of reliability by him. He believes that knowledge in evidence circulation is light, around which the lost people seek that in the dark desert of unknowns and revolve around it like the Kaaba. Evidence, testimony, and documents tend to say the reality that the critical issue for the judge to make a decision is the reliability of evidence. This study is less published, although it has been significantly effective in evolutions of the regulations and their changes.

Keywords: Knowledge, Reliability, Open Knowledge, Closed Knowledge


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام