امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - هر کس در حال طلب دانش مرگش فرا رسد ، میان او و پیامبران تنها یک درجه تفاوت باشد./مجمع البیان : ۹ / ۳۸۰ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران

  • نویسندگان: وجیهه خیرخواه؛ علیرضا سایبانی
  • صفحه ۱۲۱-۱۳۸

چکیده:

نظام قضایی ایران که پس از انقلاب اسلامی دچار تحولات عمده شد و موازین اسلامی را مبنایی برای تهیه و تنظیم قوانین قرار داد، با پیروی از فقه اسلامی اصولی اساسی را مبنای قانون‌گذاری و دادرسی قرار داده است. اصل آداب قضایی و یا به بیانی دیگر حفظ شئون قضایی یکی از اصول اساسی هر نظام قضایی و به خصوص نظام‌های اسلامی است. در این تحقیق علاوه بر مطالعه تطبیقی، این نتیجه حاصل می‌شود که تغییر و تصویب قوانین متعدد در زمینه معیارها و آنچه در خصوص قواعد رفتار قضایی مطرح می‌شود به علت برداشت‌های نادرست از فقه اسلامی است، چرا که فقه اسلامی بسیار پویاست و معیارهای رفتار قضایی باید منطبق با موازین شرع مقدس اسلام باشد و در خصوص مصادیق می‌بایست با توجه به تغییر جامعه و متحول شدن آداب و رسوم، به عرف و معمول جامعه بین‌المللی توجه شود تا قوانینی که ناقض این قواعد هستند به تصویب نرسد. با توجه به نتیجه مذکور سعی شده است تا با استفاده از مطالعات تطبیقی با سند پذیرفته شده و بین‌المللی قواعد رفتار قضایی و ارائه پیشنهادات لازم، زمینه‌سازی اصلاح قوانین فراهم شود.

کلیدواژه: رفتار قضایی، آداب قضایی، رعایت شئون، سند بنگلور


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Review Of Preserving The Judicial Dignity In The Bangalore Principles Of Judicial Conduct and Judicial laws in Iran

Vajihe khairkhah

Alireza saybani 

Iran’s judicial system that underwent major changes after the Islamic Revolution and established Islamic norms as a basis for the preparation and regulation of laws, has established basic principles as the basis of legislation and litigation, following Islamic jurisprudence. The principle of judicial etiquette, or in other words, the preservation of judicial dignity is one of the basic principles in any judicial system, especially Islamic systems. In this study, in addition to a comparative study, it is concluded that the change and approval of various laws in the field of criteria and what is said about the rules of judicial behavior is due to misunderstandings of Islamic jurisprudence. Because Islamic jurisprudence is very dynamic and the criteria of judicial behavior must be in accordance with the standards of the holy Sharia of Islam. As for the examples, it is necessary to pay attention to the customs and traditions of the international community so that the laws that violate these rules are not passed, due to the change of society and the evolution of customs. According to the mentioned result, an attempt has been made to provide the ground for amending the laws by using comparative studies with the accepted and international document of the rules of judicial behavior and providing the necessary suggestions.

Keywords: Judicial Behavior, Judicial Etiquette, preserve the dignity, Bangalore Document


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام