امروز؛ یکشنبه 16 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): دانـش را ، پـیش از درگـذشت دانشمندان ، بنویسید ؛ زیرا با مرگ دانشمندان ، دانش (آنان) نیز مى‏رود./کنز العمّال : ۲۸۷۳۳

دیباچه ‏ای بر سبک‏ شناسی آثار و اندیشه‌‏های استاد جعفری لنگرودی حقوق‌دان و اسلام‌شناس

  • نویسنده: اقبال‌علی میرزائی
  • صفحه ۳۷۷-۳۹۳

چکیده

نوشتۀ حاضر مشتمل بر یک مقدمه و در دو بخش است: هدف از تدوین مقاله- چنان که از عنوان آن پیداست- آشنایی اجمالی با شخصیت علمی استاد جعفری لنگرودی است. به این منظور، ابتدا معرفی کوتاه این شخصیت و شرح مختصری از کار علمی ایشان می‏آید تا باب سخن در این باره باز شود و زمینۀ آن فراهم گردد. پس از این مقدمۀ کوتاه، در بخش نخست تلاش شده است با تأمل در آثار و اندیشه‏های استاد، پاره‏ای از نظریه‏های بنیادین و آرای منحصر‏به فرد استاد که مصداق بارز تولید علم محسوب می‏شود، شناسانده شود. این بخش، هستۀ اصلی نوشتار است. لیکن، در جهت تکمیل بحث و معرفی شایستۀ استاد جعفری لنگرودی، بخش دوم نیز به آن اضافه شده است و در آن، از یک مسئله و مشکل حقوقی یاد می‏شود که مدتها در رویۀ قضائی ما به یک معمای پیچیده تبدیل شده و به صورت یک معضل حقوقی در آمده است. به‏تازگی، راقم این سطور با الهام از اندیشه‏های استاد برای حل آن مسئله تلاش کرده است. در بخش دوم، گزارشی کوتاه از این موضوع داده می‏شود.

کلیدواژه: جعفری لنگرودی، اسلام‌شناس، سبک شناسی، حقوقدان


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.

An introduction to the stylistics of thought and works of Jafari Langarudi, Lawyer and Islamologist

Eghbal Ali Mirzaee

Abstract

The extant paper is organized into an introduction and two sections. As the title shows, the purpose of this study is to make a brief introduction to the academic character of Professor. Jafari Langarudi. To this end, the personality of the professor is introduced briefly then his academic works are described to initiate the discussion. Followed by this short introduction, some of the fundamental theories and unique opinions of the professor are introduced as science generation examples based on his works and thoughts. The next section makes up the underlying core of this paper. However, the second part has been added to complete the discussion and introduce Professor Jafari Langarudi worthily. The second section argues a legal problem that has been a complicated case in judicial procedure and a legal issue. The author made an effort to solve the issue employing the ideas of Professor. A short report of the case is presented in the second section.

Keywords: Jafari Langarudi, Islamologis, Stylistics, Lawyerآخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام