امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند./ کنز العمّال : ۲۸۷۴۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

  • نویسنده: داود اندرز
  • صفحه ۸۲-۱۱۵

چکیده

در بیشتر معاملات کلانی که در سطح بین‌المللی و داخلی منعقد می‌شود، تسلیم موضوع قرارداد در اقساط و دفعات متعدد صورت می‌گیرد. در این مقاله، مفهوم قرارداد اقساطی، تفاوت و تشابه قرارداد اقساطی با تسلیم جزئی از موضوع قرارداد، شرایط فسخ قرارداد اقساطی در فروض مختلف، رابطۀ فسخ قرارداد اقساطی و تعلیق یا فسخ کلّ قرارداد و نیز رابطۀ فسخ قرارداد اقساطی با اعطای مهلت اضافی به متعهّد برای انجام تعهّد بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ موسوم به کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد بحث واقع شده است.

کلیدواژه: فسخ، قرارداد اقساطی، تسلیم جزئی، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، خیار تبعّض صفقه


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Termination of Instalment Contracts in the Convention on Contracts for the International Sale of Goods and Iran Law

Davoud Andarz

Abstract

In the majority of macro transactions concluded at the international and domestic level, the delivery is taken place in several instalments at separate times. This study has investigated the concept of an instalment contract, the difference and similarity of which with the partial delivery of the goods, the conditions of termination of the contract in different assumptions, the relationship between the termination of instalment contract with suspension or termination of the entire contract, and also the relationship between the termination of instalment contract and granting additional time to the obligor party to perform the obligation based on 1980 Convention on Contracts for the International Sale of Goods called Vienna Convention, and the Iranian law.

Keywords: termination, instalment contract, partial delivery, Convention on Contracts for the International Sale of Goods, option in sales unfulfilled in part.


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام