امروز؛ یکشنبه 16 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): دانش را فرا گیرید ، گرچه در چین باشد ؛ زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است./کنز العمّال : ۲۸۶۹۷ ، ۲۸۶۹۸ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

  • نویسنده: محمد عابدی
  • صفحه : ۳۶۲-۳۷۸

چکیده:

اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیع‌تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریۀ اداره عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می‌گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می‌شود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می‌شود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی‌دهند، مفید به نظر می‌رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانون‌گذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.

کلیدواژه: حقوق قراردادها، انحلال عقد، اصل ابقای عقود، اصل لزوم، استاد جعفری لنگرودی


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Concept, effects and evaluation of the principle of contract maintaining 

Mohammad Abedi 

The principle of maintaining contracts is one of the initiatives of Prof. Jafari Langroudi, who is in a position to state that the custom of habit requires that a broken or violated contract be maintained and repaired. The scope of the principle of contract maintaining is wider than similar institutions such as the pacta sunt servanda (principle of necessity), principle of correctness and the theory of contract management. It includes the stages of conciliation, the execution of contracts and options, even unilateral legal acts and revocable contracts. The theory of contract maintaining seems useful in that it has a general scope and includes instances that are not covered by other legal institutions and rules. The civil law has also chosen a solution that is in line with the principle of retaining contracts; Such as option in sales unfulfilled in part and option of unfulfilled conditions. However, there are several cases in which the legislator and jurists have chosen different methods and strategies and should reflect on the effects of this principle and its compliance with civil law, the economic results of maintaining contracts and their acceptance by custom.

Keywords: Contract Law, Contract Dissolution, the principle of contract maintaining, Principle of Necessity, Professor Jafari Langroudi


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام