امروز؛ پنجشنبه 6 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): دانش را فرا گیرید ، گرچه در چین باشد ؛ زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است./کنز العمّال : ۲۸۶۹۷ ، ۲۸۶۹۸ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

مقایسه مبانی و قواعد روش‌های تفسیر قانون مدنی در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی

  • نویسنده: مهدی رشوند بوکانی
  • صفحه ۱۱۴-۱۴۲

چکیده

در حقوق مدرن، عدّه‌ای از اندیشمندان، به وحدت قانون و قاعده حقوقی معتقدند در حالیکه که گروهی دیگر، معتقدند که قانون یکی از ابزارهای بیان قاعده است. بر اساس رویکرد دوم که مورد پذیرش استاد جعفری لنگرودی نیز هست، برای تفسیر قانون به سرچشمه‌های قانون در عرف، غرائز حقوقی، ‌وجدان بشری، دکترین و… رجوع می­شود. در حقوق مدرن، عده­ای منبع اصلی حقوق را عقلانیت فطری و گروهی عقلانیت خودجوش می­دانند. استاد جعفری لنگرودی، قانون را محل تلاقی عرف و دکترین می‌داند و برای تفسیر آن مراجعه به غرائز حقوقی، عرفِ عادت و منابع اسلامی در چارچوب استدلال عقلی با عنایت به فهم اصحاب و… را لازم می­دانند تا به این ترتیب، تصورات و تصدیقاتی دقیق، کارآمد و معتبر از قانون استنباط شود.

منطق تفسیری در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی نوعی تحقیق نظری است که از سه بخش تشکیل شده است: تصورات، تصدیقات و استدلال. آثار استاد جعفری در توضیح منطق تفسیری علاوه بر اصالت و روشمند بودن از مبانی بومی و متقنی برخوردار است که در آثار سایر حقوق‌دانان سابقه نداردکه در این تحقیق، این مبانی و روش‌ها در مقایسه با آثار مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه: مبنا، روش، تفسیر، قانون، قاعده


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


Comparison Of The Principles And Rules Of Civil Law Interpretation Methods In Modern Law And The Works Of Professor Jafari Langroudi

Mahdi Rashvand Bookani 

In modern law, some jurist believe in the unity of law and legal rule, while others believe that law is one of the means of expressing the rule. According to the second approach, which is also accepted by Professor Jafari Langroudi, for the interpretation of law, referred to the sources of law in custom, legal instincts, a human conscience, doctrine, etc. In modern law, some consider innate rationality to be the main source of law and others consider spontaneous rationality. Professor Jafari Langroudi considered law as the intersection of custom and doctrine and believed is necessary to refer to legal instincts, custom, and Islamic sources in the framework of rational reasoning with regard to the understanding of the companions, etc. to interpret it; in this way, accurate, efficient, and valid notions and affirmations of the law can be deduced. It is a kind of theoretical research on interpretive logic in modern law and the works of Professor Jafari Langroudi, which consists of three parts: concepts, assents, reasoning. In explaining interpretive logic, in addition to originality and method, Prof. Jafari’s works have indigenous and sound principles that have no precedent in the works of other jurists that will be examined These principles and methods compared with similar works in this research.

Keywords: basis, method, interpretation, law, rule


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام