امروز؛ یکشنبه 16 آذر 1399  - حضرت محمد(ص):  هر کس بر خوارى ساعتى دانش آموختن صبر نکند، براى همیشه در خوارى نادانى بماند./عوالی اللآلی : ۱ / ۲۸۵ / ۱۳۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

کارایی منطق حقوقی در واکاوی ادبی، پدیداری منطق ادبی

  • نویسنده: محمدحسین ساکت
  • صفحه ۱۶۵-۱۸۳

چکیده:

با شنیدن صدای گام‌های منطق حقوقی در دهلیز جستارها و پژوهش‌های ادبی، روزنه­ای تازه در برابر ما باز خواهد شد. حقوق‌دانی که ادیب و سخن شناس است و خود نیز از ذوق سرودن چکامه برخوردار است، بی‌گمان در ارزیابی، نقد و واکاوی آثار ادبی کامیاب از آب بیرون می‌آید. سنجه‌ها و معیارهای کسی که با منطق و فلسفۀ حقوق و مفهوم‌های دانش‌های وابسته به دادرسی آشناست با دیگران جدایی‌های آشکار و برجسته­ای دارد. استاد جعفری لنگرودی به گواهی گونه گون نوشته­هایش در دوشاخۀ حقوق و فرهنگ و ادب فارسی و اسلامی نه تنها در میدان حقوق از یکه تازان دیرین ایران است، که در پژوهش‌های ادبی و فرهنگی نیز از سرآمدان به شمار می‌آید. با این همه، استاد جعفری لنگرودی را بیشتر برای کارهای سترگ و رنگارنگی که در زمینه و پهنۀ حقوق خصوصی پدید آورده است، می‌شناسند. در این گفتار کوشیده­ام تا چهرۀ او را در پهنۀ ادب فارسی و روش ویژۀ او را در بازشناسی واژگانی به بررسی گیرم.

کلیدواژه: منطق حقوقی، منطق ادبی، یاری‌گری ریشه‌شناسی، واژه نگاری، امارۀ ادبی، واژه‌های همانند و همسان


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The efficiency of legal logic in literary analysis, the emergence of literary logic

Mohammad Hossein Saket

Abstract

Encountering the steps of legal logic in literary studies, a new path would be opened against us. The lawyer, who is an orator and has a taste of poetry, can be successful in the analysis and criticism of literary works. The criterion of a person, who is familiar with the philosophy and logic of law and the concept of the knowledge affiliated to trial, is separated from others. Professor Jafari Langarudi, based on the various natures of his writings in two branches of law, culture, and Persian literature and Islamic branch is not only one of the pioneers in Iran, but also is one of the heads in literary and cultural studies. However, Jafari Langarudi is known for his various works in the field of private law. In this study, the particular method of Jafari Langarudi in vocabulary recognition is analyzed.

Keywords: legal logic, literary logic, etymological help, lexicography, literary statistics, similar words


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام