امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): جویاى دانش ، جویاى رحمت است . جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشش با پیامبران داده مى‏شود./کنز العمّال : ۲۸۷۲۹ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

مزایا و آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده برن و پیوست آن مصوب ۱۹۷۱ پاریس

  • نویسندگان: علیرضا محمد زاده وادقانی؛ مهدی آنی
  • صفحه ۳۸۷-۴۱۰

چکیده:

معاهده برن سند بنیادین بین‌المللی در زمینه حق مولف است. دیرزمانی است که الحاق ایران به این سند مهم مورد اختلاف صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی است. این سند دارای یک پیوست حاوی شش ماده به نفع کشورهای در حال توسعه است. بررسی مواضع متفاوت در خصوص الحاق کشور به این سند و پیوست آن، همچنین واکاوی امتیازات مطرح در پیوست برای کشورهای در حال توسعه موضوع این نوشته را تشکیل می‌دهد که آن را طی دو گفتار تحت عناوین مواضع مخالفان و موافقان تقدیم به علاقمندان به رشته حقوق مالکیت فکری می‌شود.

کلیدواژه: معاهده برن، پیوست معاهده، حق تکثیر، حق ترجمه، مجوز اجباری، کشورهای در حال توسعه، حق شرط


.:: برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید ::.


The Advantages and Legal Implications of the Accession of Iran to the Berne Convention and its 1971 Paris Appendix

Alireza Mohammadzadeh Vadeghani – Mahdi Aani

Abstract

Berne Convention is the fundamental international document in the field of copyright. It has been a long time that accession of Iran to this document is the subject of a dispute between legal and political authorities. The document contains an appendix including six articles for the benefit of developing countries. Investigation of different positions concerning the issue of Iran’s accession to this document and its appendix as well as the analysis of advantages presented in the appendix for the developing countries constitute the subject of this text. The manuscript has been submitted to people interested in the intellectual property field in two sections under the titles of positions of opponents and proponents.

Keywords: Berne Convention, convention appendix, copyright, right to translate, compulsory licensing, developing countries, reservation


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام