امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند./ کنز العمّال : ۲۸۷۴۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۳

۱- عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)

 • نویسندگان: علیرضا ابراهیمی
 • صفحه ۱۱-۲۶


۲- جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی 

 • نویسندگان: حسن بادینی؛ حسین داودی
 • صفحه ۴۱-۶۱


۳- سکوت قانون و روش شکست آن

 • نویسنده: محمدرضا بندرچی
 • صفحه ۶۲-۷۵


۴- تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در قوانین موضوعه

 • نویسندگان: زهرا تیزمهر؛ محمدرضا شرافت پیما
 • صفحه ۷۶-۹۷

۵- مقایسه مبانی و قواعد روش‌های تفسیر قانون مدنی در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی

 • نویسنده: مهدی رشوند بوکانی
 • صفحه ۱۱۴-۱۴۲


۶- ماهیت و آثار عقد مرکّب از منظر استاد جعفری لنگرودی  

 • نویسندگان: رضا زالی؛ زهرا اسدی نیا
 • صفحه ۱۴۳-۱۵۹


۷- بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی

 • نویسنده: سید محمد صدری
 • صفحه ۱۶۰-۱۸۱


۸- تعدیل قرارداد توسط داور

 • نویسنده: حمیدرضا علومی یزدی
 • صفحه ۱۸۲-۲۰۴


۹- اثر ارتباط دعاوی برگسترش صلاحیت محلی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

 • نویسنده: بدیع فتحی
 • صفحه ۲۰۵-۲۲۴


۱۰- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)

 • نویسندگان: محمود کاظمی؛ مجید بنایی اسکویی
 • صفحه ۲۲۵-۲۵۲


۱۱- اثبات و یأس از اثبات

 • نویسنده: مژگان موفقی
 • صفحه ۲۵۳-۲۸۷


۱۲- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی

 • نویسندگان: همایون مافی؛ محمد غمیلویی
 • صفحه ۲۸۸-۳۱۳

۱۳- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات

 • نویسنده: حسن محسنی
 • صفحه ۳۱۴-۳۲۸


۱۴- استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت‌نامه اصلی

 • نویسنده: احسان مظفری
 • صفحه ۳۲۹-۳۵۰


۱۵- تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: علیرضا مظلوم رهنی؛ شهرام عابدینی
 • صفحه ۳۵۱-۳۶۴

۱۶- شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشه های آن در اندیشه های استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: هادی ملک تبار فیروزجائی
 • صفحه ۳۶۵-۳۷۶


۱۷- دیباچه ‏ای بر سبک ‏شناسی آثار و اندیشه‏ های استاد جعفری لنگرودی حقوق‌دان و اسلام‌شناس

 • نویسنده: اقبال‌علی میرزائی
 • صفحه ۳۷۷-۳۹۳

۱۸- در چه مواردی می توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در ماده  قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ

 • نویسنده: خیرالله هرمزی
 • صفحه ۳۹۴-۴۱۰


۱۹- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی

 • نویسنده: حسین هوشمند فیروزآبادی
 • صفحه ۴۱۱-۴۳۷


برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام