امروز؛ پنجشنبه 6 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): دانـش را ، پـیش از درگـذشت دانشمندان ، بنویسید ؛ زیرا با مرگ دانشمندان ، دانش (آنان) نیز مى‏رود./کنز العمّال : ۲۸۷۳۳

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۸

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۵

۱- نمایی از حیات اندیشه‌ای و سبک نگارشی-تفسیری استاد جعفری لنگرودی

 • نویسنده: ابوالفضل احمدزاده
 • صفحه ۱۱-۳۷


۲- استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه 

 • نویسنده: سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز
 • صفحه ۳۸-۵۴

۳- ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی 

 • نویسندگان: محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامانه (یگانه)
 • صفحه ۶۳-۷۴


۴- بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه

 • نویسندگان: محمد امینی؛ سعد قایی
 • صفحه ۷۵-۹۵

۵- مأخذ‌شناسی متون فقهی، اصولی و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط

 • نویسندگان: مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری
 • صفحه ۹۶-۱۰۵


۶- درآمدی بر روش‌شناسی حقوقی استادجعفری لنگرودی (رویکردتحلیلی-توصیفی)

 • نویسنده: علیرضا آبین
 • صفحه ۱۰۶-۱۵۵


۷- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

 • نویسندگان: احمد باقری؛ محسن مهدیان
 • صفحه ۱۵۶-۱۷۳


۸- جهادگر ترمینولوژی نگاری

 • نویسندگان: سید احمد حبیب نژاد؛ علی امینی
 • صفحه ۱۷۴-۱۹۳


۹- تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها

 • نویسنده: امین حسنوند
 • صفحه ۱۹۴-۲۰۹

۱۰- روش‌شناسی استاد جعفری لنگرودی در وجودشناسی اعمال حقوقی

 • نویسنده: حسین حمدی
 • صفحه ۲۱۰-۲۲۷


۱۱- مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

 • نویسنده: محمد درویش‌زاده
 • صفحه ۲۳۵-۲۵۳


۱۲- بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم

 • نویسنده: رضا شاه حسینی
 • صفحه ۲۵۴-۲۷۶

۱۳- پروازی درآسمان کتاب‌های «مقدمه‌علم‌حقوق» استادان‌جعفری‌لنگرودی و کاتوزیان

 • نویسندگان: وحید آگاه؛ محمدحسین شریف
 • صفحه ۲۷۷-۲۹۱

۱۴- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»

 • نویسنده: علی رضا شریفی
 • صفحه ۲۹۲-۳۰۵

۱۵- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی

 • نویسنده: سیدحسین صفایی
 • صفحه ۳۰۶-۳۴۷


۱۶- عقد صلح و نسبت آن با ماده  ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: سید محمد صادق طباطبایی؛ محمد امینی
 • صفحه ۳۴۸-۳۶۸

۱۷- ابزارهای ماهیّت‌شناسی و تأثیر آنها در پذیرش ماهیّت ایقاعی وصیّت تملیکی، وقف و هبه (بررسی آرا و اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی)

 • نویسنده: هیوا عبدالکریمی
 • صفحه ۳۶۹-۳۹۳

۱۸- نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده
 • صفحه ۳۹۴-۴۱۳

۱۹- شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استادجعفری لنگرودی

 • نویسندگان: خسرو شیرزادی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ حمید داودپور
 • صفحه ۴۱۴-۴۳۴


۲۰- تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی

 • نویسندگان: فهیمه ملک‌زاده؛ محمد علی انصاری چمرودی
 • صفحه ۴۳۵-۴۵۰

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام