امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - هر کس در حال طلب دانش مرگش فرا رسد ، میان او و پیامبران تنها یک درجه تفاوت باشد./مجمع البیان : ۹ / ۳۸۰ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۷

فصلنامه-دانشنامه-های-حقوقی-شماره-۱

۱- اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)

 • نویسندگان: سید نصرالله ابراهیمی ؛ مجتبی عینی
 • صفحه ۴۸-۱۱

۲- ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال

 • نویسندگان: نسترن ارزانیان ؛ زهرا ایزدی
 • صفحه ۴۹-۶۴

۳- احیای معامله معارض با سند عادی

 • نویسنده: محمدمهدی انجم شعاع
 • صفحه ۶۵-۸۱

۴- فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

 • نویسنده: داود اندرز
 • صفحه ۸۲-۱۱۵

۵- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹

 • نویسنده: فرهاد پروین
 • صفحه ۱۱۶-۱۲۳

۶- تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران

 • نویسندگان: مهدی جوهری؛ میلاد سلطانی
 • صفحه ۱۲۴-۱۳۸

۷- مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد‌های حاصل از اموال فکری

 • نویسندگان: سعید حبیبا؛ علیرضا صالحیفر
 • صفحه ۱۳۹-۱۶۴

۸- کارایی منطق حقوقی در واکاوی ادبی، پدیداری منطق ادبی

 • نویسنده: محمدحسین ساکت
 • صفحه ۱۶۵-۱۸۳

۹- سخنی در انواع نظام‌های ثبت اختراع؛ با نگاهی به برخی اصول ثبتی

 • نویسندگان: زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی
 • صفحه ۱۸۴-۲۰۵

۱۰- توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه

 • نویسنده: مجید شاملی
 • صفحه ۲۰۶-۲۲۵

۱۱- ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری

 • نویسنده: امیر صادقی نشاط
 • صفحه ۲۲۶-۲۳۵

۱۲- تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی

 • نویسنده: نسرین طباطبائی حصاری
 • صفحه ۲۳۶-۲۵۳

۱۳- جایگاه نظم عمومی در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام 

 • نویسندگان: تهمینه عدالت‌جو؛ زینب عصمتی
 • صفحه ۲۵۴-۲۷۶

۱۴- مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)

 • نویسنده: محمد عیسائی تفرشی
 • صفحه ۲۷۷-۲۹۸

۱۵- تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»

 • نویسندگان: عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری؛ شهرزاد حدادی
 • صفحه ۲۹۹-۳۲۵

۱۶- ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالشها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد 

 • نویسنده: حسین کاویار
 • صفحه ۳۲۶-۳۴۱

۱۷- تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی

 • نویسندگان: عباس کریمی؛ مصطفی کوشکی
 • صفحه ۳۴۲-۳۶۱

۱۸- مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان

 • نویسنده: سیامک کریمی
 • صفحه ۳۶۲-۳۸۶

۱۹- حق معنوی در نظام کپی‌رایت؛ رهیافت نظری

 • نویسندگان: محمدهادی میرشمسی؛ میلاد حامدی
 • صفحه ۳۸۶-۴۱۱

برای دانلود فصلنامه اینجا کلیک کنید.


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام