امروز؛ جمعه 7 آذر 1399  - حضرت محمد(ص): فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند./ کنز العمّال : ۲۸۷۴۵ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸
  • بایگانی بر اساس تگ "فصلنامه دانشنامه های حقوقی"

فراخوان ارسال مقاله

فصلنامه دانشنامه‌های حقوقی متمرکز بر مطالعاتِ حقوقی بوده و در هر شماره به یکی از شاخه های این دانش می‌پردازد. این نشریه از طریق گزینش برترین آثار علمی و دارای نوآوری سعی در توسعه مرزهای دانش حقوق دارد.

اهم شاخه‌های موضوعی نشریه:

حقوق مدنی
حقوق مسئولیت مدنی
آیین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
آیین دادرسی کیفری
حقوق جزا عمومی
حقوق جزا اختصاصی
حقوق بین‌الملل
حقوق ثبت احوال
مطالعات آثار اجتماعی و اقتصادی قوانین
حقوق داوری
حقوق مالکیت فکری
حقوق ثبت اسناد و املاک
شاخه‌های نو پیدای حقوق
مطالعات آسیب شناسی قوانین
مطالعات فقهی و کاربرد آن در قوانین
مطالعه تطبیقی رشته‌های مزبور


آخرین شماره فصلنامه

آخرین شماره فصلنامه دانشنامه های حقوقی

صاحب امتیاز
مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

سردبیر
سید حسین صفایی

مدیرمسئول
محمد درویش زاده

گروه دبیران (بر اساس حروف الفبا)
محمد آشوری
گودرز افتخار جهرمی
محمدجواد جاوید
محمدجعفر حبیب زاده
سعید حبیبا
محمد درویش زاده
محمد راسخ
حبیب‌اله رحیمی
محمدجواد شریعت باقری
سید حسین صفایی
عباس کریمی
حمید گوینده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور

کارشناس تخصصی
محمد هادی جواهرکلام